Trung Chính

Khảo sát đánh giá và tư vấn lắp đặt máy chủ lưu trữ Đánh giá thiết bị CNTT tại Trung Chính Đa phần các máy tính đều đảm bảo được kết nối được rất tốt từ máy client – máy chủ Hệ thống mạng lan nội bộ cần nâng cấp switch tại 1 số vị […]